உழவர் ஆனந்த் - மரபு காய்கறி விதைகள் - Traditional vegetable seeds !

 Shops & Expo & Offers
9840960650 / 9840920004
04/05/2021 - 31/08/2021 (12:00 AM - 12:00 PM)
Views : 390
Arulmigu Sellandiamman Kovil Road, Rasipuram, Namakkal, Tamil Nadu, India Free

Description

உழவர் ஆனந்த் - மரபு காய்கறி விதைகள் - Traditional vegetable seeds !

தரமான மரபு காய்கறி விதைகள் வாங்க எங்களை அணுகவும் ! 

எங்கள் இயற்கை பொருட்கள் - Our natural products are;

1. GROW BAGS
2. SEEDS
3. GROCERY
4. RICE

5. MILLETS

Click the below link to download the price list!

PRICE-LIST

இங்கனம் - உழவர் ஆனந்த் !

ULAVAR ANAND
11B, Sellandiamman Kovil street, Namakkal-637001.
9840960650 | 9840920004 | 9840924004

Agenda

  • No agenda added

Event Location

Agenda

  • No agenda added

Event Location

Similar Events

SpotLight

×